Chat Online

Bolotop Bo
Jane L
Helen Liu
Yiwu Bolotop Electronic Technology Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Chỉ số nhà cung cấp
Điểm cửa hàng
4.3/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
94.1%
Thời gian phản hồi
≤4h
Giao dịch
US $380,000+ trực tuyến
Khách hàng đã phục vụ
1
Dịch vụ
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Kiểm soát chất lượng
Máy móc thử nghiệm (1)
Kiểm tra nguyên liệu tại chỗ
Đánh giá nhà cung cấp
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products and contact the supplier.
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.